2529

2529

  • โรงหล่อเทียนหลวง
  • โรงสาหร่ายแปรรูป
  • โรงแอลกอฮอล์
    และผลิตภัณฑ์