แอลกอฮอล์เจล

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือด้วยส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์สูงกว่า 70% เห็ดหลินจือ และสารให้ความชุ่มชื้น ใช้ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างน้ำ ใช้ง่าย ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค

บรรจุหลอด ขนาด 50 กรัม
ราคา 40 บาท
บรรจุขวด ขนาด 400 กรัม (หัวปั๊ม)
ราคา 110 บาท
บรรจุขวด ขนาด 400 กรัม (หัวเติม)
ราคา 100 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า