ผลิตภัณฑ์ข้าว

บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
ราคา ...... 265 บาท
บรรจุถุง ขนาด 2 กิโลกรัม
ราคา 115 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า