นม

บรรจุถุง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 14 บาท
รสจืด ขนาด 400 มล. รสโกโก้ ขนาด 400 มล. กลิ่นวานิลลา ขนาด 400 มล.
ราคา 28 29 29 บาท
บรรจุขวด ขนาด 800 มิลลิลิตร
ราคา 50 บาท
บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
ราคา 245 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 13 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร บรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร
ราคา 16 35 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 30 บาท