ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

ยาแคปซูลฟ้าทะลายโจร

เป็นยาแผนไทย  ในรูปแบบแคปซูล ผลิตจากฟ้าทะลายโจรที่เพาะปลูกในแหล่งปลูกที่ได้มาตรฐาน


ส่วนประกอบ :ฟ้าทะลายโจร (ส่วนเหนือดินก่อนออกดอก) 400 มก. ต่อแคปซูล สรรพคุณ : แก้ไข้ วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 3 แคปซูล วันละ 4 ครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน คำเตือน :
 1. ห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร
 2. ห้ามใช้ในผู้ที่เคยแพ้ฟ้าทะลายโจร เช่น มีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม
 3. หากใช้ยานี้แล้วมีผื่น ปากบวม ตาบวม หน้าบวม ให้หยุดทันที และพบแพทย์
 4. หากใช้ติดต่อกันเกิน 3 วัน แล้วไม่ดีขึ้น หรืออาการรุนแรงขึ้นระหว่างการใช้ยา ควรหยุดใช้และพบแพทย์
 5. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจทำให้แขนขามีอาการอ่อนแรง
ข้อห้ามใช้ :
 1. ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้ฟ้าทะลายโจร
 2. ห้ามใช้ในหญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร เนื่องจากอาจทำให้เกิดทารกวิรูปได้
ข้อควรระวัง :
 1. ควรระวังการใช้ร่วมกับสารกันเลือดเป็นลิ่ม (anticoagulants) และยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด (antiplatelets)
 2. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาลดความดันเลือด เพราะอาจเสริมฤทธิ์กันได้
 3. ควรระวังการใช้ร่วมกับยาที่กระบวนการเมแทบอลิซึม ผ่านเอนไซม์ Cytochrome P450 (CYP450) เนื่องจากฟ้าทะลายโจรมีฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ CYP1A2, CYP2C9 และ CYP3A4
อาการไม่พึงประสงค์ : อาจทำให้เกิดอาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เช่น ปวดท้อง ท้องเดิน คลื่นไส้ เบื่ออาหาร วิงเวียนศีรษะ ใจสั่น และอาจเกิดลมพิษได้ สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในที่แห้ง ใส่ในภาชนะบรรจุปิดสนิท ป้องกันแสง
เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บรรจุขวด ขนาด 60 แคปซูล
ราคา 125 บาท
บรรจุขวด ขนาด 100 แคปซูล
ราคา 190 บาท
  สถานที่จัดจำหน่าย
 • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา