ข้าวหอมมะลิ

ข้าวหอมมะลิ

คัดข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดีที่สุด เป็นข้าวหอมมะลิแท้ 100 % ผลิตตามมาตรฐานของระบบ GMP (Good Manufacturing Practice)


บรรจุถุง ขนาด 5 กิโลกรัม
ราคา ...... บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า