เห็ดหลินจือสกัดชนิดแคปซูล

เป็นยาแผนจีน ในรูปแคปซูล ผลิตจากเห็ดหลินจือที่เพาะเลี้ยงในโรงเรือนที่มีมาตรฐาน มีสรรพคุณบำรุงร่างกาย


ส่วนประกอบ : เห็ดหลินจือสกัด 250 มก. ต่อแคปซูล สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย ขนาดและวิธีการใช้ : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง หลังอาหารเช้าและเย็น ข้อควรระวัง : หยุดรับประทานหากมีอาการแพ้
เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บรรจุขวด ขนาด 30 แคปซูล
ราคา 400 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร้านสุวรรณชาด
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • แม็กซ์แวลู