ยาเห็ดปุยฝ้ายผสมเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูล

เป็นยาแผนจีน ในรูปแคปซูล เห็ดปุยฝ้ายมีสรรพคุณบำรุงร่างกาย


ส่วนประกอบ : ใน 1 แคปซูล ประกอบด้วย เห็ดปุยฝ้าย 300 มก. และเห็ดหลินจือสกัด 100 มก. สรรพคุณ : บำรุงร่างกาย ขนาดและวิธีการใช้ : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 2 ครั้ง ก่อนอาหารเช้าและเย็น ข้อควรระวัง : หยุดรับประทานหากมีอาการแพ้
เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ เหมือนกันทุกขนาดบรรจุ

ขอรับรองว่าข้อความและรูปบนฉลาก และเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแสดงชื่อของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการขึ้นทะเบียนตำรับ แจ้งรายละเอียด หรือจดแจ้งผลิตภัณฑ์สมุนไพร และการแสดงฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
บรรจุขวด ขนาด 30 แคปซูล
ราคา 400 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • ร้านสุวรรณชาด
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • แม็กซ์แวลู