เห็ดหลินจือสกัดชนิดแคปซูล

เห็ดหลินจือสกัดชนิดแคปซูล

  • เห็ดหลินจือสกัดแคปซูล
    1) เห็ดหลินจือ (คือใครกินได้บ้าง)สารสกัดเห็ดหลินจือ สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ใช้บำรุงสุขภาพรับประทานวันละ1-2 แคปซูล
    2) ข้อความ สตรีมีครรภ์และเด็กไม่ควรรับประทาน มีผลอย่างไรหากรับประทาน สตรีมีครรภ์ควรงดรับประทานเพราะเห็ดหลินจือมีผลต่อระบบเลือดจึงควรงดรับประทานเด็กเล็กมากก็ไม่ควรรับประทาน
    3) ปริมาณในการรับประทานในแต่ละครั้งกี่แคปซูลหรือมากสุดกี่แคปซูลคิดเทียบกับอะไร ถ้าจะรับประทานเพื่อการรักษาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้กำหนด
    4) ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร หรือขณะที่ท้องว่างรับประทานได้หรือไม่ การรับประทานสารสกัดเห็ดหลินจือถ้าจะให้ได้ผลดีควรรับประทานก่อนอาหาร ½ ชม.เพราะการดูดซึมจะดีกว่าการรับประทานหลังอาหารแต่ก็สามารถรับประทานหลังอาหารได้เช่นกัน