เห็ดปุยฝ้าย (คือใครกินได้บ้าง)

เห็ดปุยฝ้าย (คือใครกินได้บ้าง)

  • สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ใช้บำรุงสุขภาพรับประทานวันละ1-2 แคปซูล
  • ปริมาณในการรับประทานในแต่ละครั้งกี่แคปซูลหรือมากสุดกี่แคปซูลคิดเทียบกับอะไร•ถ้าจะรับประทานเพื่อการรักษาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้กำหนด
  • ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร หรือขณะที่ท้องว่างรับประทานได้หรือไม่การรับประทานสารสกัดเห็ดปุยฝ้าย ถ้าจะให้ได้ผลดีควรรับประทานก่อนอาหาร ½ ชม.เพราะการดูดซึมจะดีกว่าการรับประทานหลังอาหารแต่ก็สามารถรับประทานหลังอาหารได้เช่นกัน