สาเหตุที่ไม่ควรให้เด็กดื่มนม ยูเอชที ก่อนอายุ 1 ขวบเพราะว่า?

สาเหตุที่ไม่ควรให้เด็กดื่มนม ยูเอชที ก่อนอายุ 1 ขวบเพราะว่า?

  • ยังมีความสามารถในการย่อยโปรตีนในอาหารจำกัด ซึ่ง โปรตีนในนมแม่จะย่อยง่ายเหมาะสำหรับร่างกายมากที่สุด แต่หลังจากที่อายุ 1 ขวบขึ้นไป ความสามารถในการย่อยอาหารดีขึ้น จึงสามารถดื่มได้
  • นมยูเอชที ยังมีสารอาหารที่ไม่เพียงพอต่อร่างกาย หากให้เด็กรับประทานเป็นอาหารหลัก อาจทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทานได้ตั้งแต่ 1 ขวบขึ้นไป
  • เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป รับประทานข้าวเป็นอาหารหลักได้แล้ว และเด็กควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ดังนั้นจึงมีความต้องการนมเสริมเพื่อให้ได้รับแคลเซียมที่เพียงพอเท่านั้น การเลือกนมยูเอชทีจึงเป็นตัวเลือกที่สะดวก