น้ำผึ้ง สวนจิตรลดาควรจัดเก็บโดยแช่ตู้เย็นหรือไม่

น้ำผึ้ง สวนจิตรลดาควรจัดเก็บโดยแช่ตู้เย็นหรือไม่

  • การจัดเก็บน้ำผึ้งสวน จิตรลดา ควรจัดเก็บไว้ที่อุณหภูมิปกติ โดยไม่ต้องแช่เย็นและมีอายุของผลิตภัณฑ์ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต