นมเม็ด สวนดุสิต

นมเม็ด สวนดุสิต

  • นมเม็ด สวนดุสิต ผลิตจากนมผงเต็มมันเนย เมื่อผ่านความร้อนสูงจึงมีกลิ่นหอมและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว