แอลกอฮอล์สเปรย์ จิตรลดา ขนาด 250 มล.

แอลกอฮอล์สเปรย์ จิตรลดา ขนาด 250 มล.

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือด้วยส่วนผสมเอทิลแอลกอฮอล์บริสุทธิ์สูงกว่า 70% ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรค แบคทีเรีย ใช้ทำความสะอาดมือมีกลิ่นหอม ให้ความชุ่มชื้นระหว่างการใช้งาน


บรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร
ราคา 150 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า