ไบโอมิลค์ จิตรลดา

ไบโอมิลค์ จิตรลดา

  • วิธีการนำไปใช้ ใช้น้ำนมหมักชีวภาพ 1-2 ช้อนโต๊ะ ต่อน้ำ 20 ลิตร
  • ข้อควรระวังในการใช้น้ำนมหมักชีวภาพ ควรใช้ในอัตราส่วนที่เหมาะสม กับชนิดของพืช ถ้าเข้มข้นมากเกินไปพืชจะชงักการเจริญเติบโต ใบจะเหลือง รากเน่า 
  • วิธีการเก็บรักษาน้ำนมหมักชีวภาพ ควรเก็บรักษาไว้ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงการโดนแดด อย่าให้ถูกฝน