ไม่ควรนำไอศกรีมที่ละลายแล้ว นำกลับไปแช่เย็น เพราะอะไร

ไม่ควรนำไอศกรีมที่ละลายแล้ว นำกลับไปแช่เย็น เพราะอะไร

  • จะทำให้เกิดผลึกน้ำแข็งขนาดใหญ่ เนื้อสัมผัสไม่นุ่มเนียน และส่งผลถึงอายุการเก็บรักษาของไอศกรีม