ยาเห็ดปุยฝ้ายผสมเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูล

ยาเห็ดปุยฝ้ายผสมเห็ดหลินจือ ชนิดแคปซูล

  • เห็ดปุยฝ้าย (คือใครกินได้บ้าง) :
    สามารถรับประทานได้ทุกเพศทุกวัย ใช้บำรุงสุขภาพรับประทานวันละ1-2 แคปซูล
  • ปริมาณในการรับประทานในแต่ละครั้งกี่แคปซูลหรือมากสุดกี่แคปซูลคิดเทียบกับอะไร :
    ถ้าจะรับประทานเพื่อการรักษาจะต้องให้แพทย์เป็นผู้กำหนด
  • ควรรับประทานก่อนหรือหลังอาหาร หรือขณะที่ท้องว่างรับประทานได้หรือไม่ :
    การรับประทานสารสกัดเห็ดปุยฝ้าย ถ้าจะให้ได้ผลดีควรรับประทานก่อนอาหาร ½ ชม.เพราะการดูดซึมจะดีกว่าการรับประทานหลังอาหารแต่ก็สามารถรับประทานหลังอาหารได้เช่นกัน