ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์มีอายุการจัดเก็บกี่วัน

ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้พาสเจอร์ไรส์มีอายุการจัดเก็บกี่วัน

  • 14 วัน นับจากวันที่ผลิต