น้ำผึ้ง สวนจิตรลดาเป็นน้ำผึ้งแท้หรือไม่

น้ำผึ้ง สวนจิตรลดาเป็นน้ำผึ้งแท้หรือไม่

  • เป็นน้ำผึ้งแท้จากเกสรดอกน้ำลำไย เรามีการตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งตามมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีการตรวจปริมาณน้ำตาลรีดิวซิ่งคิดเป็นน้ำตาลอินเวอร์ต และปริมาณน้ำตาลซูโครส เพื่อให้ทราบว่าเป็นน้ำผึ้งแท้