คุณค่าสารอาหารของนมพาสเจอร์ไรส์และนมสเตอริไลส์ต่างกันหรือไม่

คุณค่าสารอาหารของนมพาสเจอร์ไรส์และนมสเตอริไลส์ต่างกันหรือไม่

  • กระบวนการสเตอริไลส์ใช้อุณหภูมิสูงกว่ากระบวนการพาสเจอร์ไรส์ จึงส่งผลให้วิตามินบางตัว เช่น วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินซีสูญเสียไปบางส่วนแต่คุณค่าอาหารทางด้านโปรตีน ไขมันไม่แตกต่างกัน