โรงสาหร่ายแปรรูป สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงสาหร่ายแปรรูป สวนจิตรลดา ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2529 จากการศึกษาความเป็นไปได้ในการนำน้ำกากมูลหมัก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตแก๊สชีวภาพ มาใช้เลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองรวมทั้งศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยง แล้วนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปลา ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองในปีพุทธศักราช 2540 เพื่อนำไปพัฒนาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสำหรับบริโภคและแปรรูป ในปีพุทธศักราช 2541 สาหร่ายเกลียวทองที่เลี้ยงได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แคปซูลสาหร่ายเกลียวทอง ซึ่งมีโปรตีนสูง มีกรดอะมิโนที่ย่อยและดูดซึมได้ง่าย มีสารต้านอนุมูลอิสระ ในปีพุทธศักราช 2547 ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นข้าวเกรียบสาหร่ายเกลียวทอง ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรให้มีความทันสมัย โดยเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นขนมขบเคี้ยวสาหร่ายเกลียวทอง