โรงแปรรูปสมุนไพร

ประวัติ


ในปีพุทธศักราช 2531 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ได้จัดสร้าง “โรงเพาะเห็ด สวนจิตรลดา” ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สำหรับการเพาะเห็ด ศึกษาชนิดและสายพันธุ์ของเห็ดที่ต้านทานโรค และให้ผลผลิตสูง โดยเห็ดที่ทำการเพาะเลี้ยง ได้แก่ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า และเห็ดหลินจือ แต่ปรากฏว่ามีผู้ต้องการบริโภคเห็ดหลินจือเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเห็ดหลินจือเป็นเห็ดที่มีสรรพคุณทางยา และบำบัดโรค ได้แก่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน รักษาโรคภูมิแพ้ โรคมะเร็ง ลดน้ำตาลในเลือด และลดความดันโลหิตสูง เป็นต้น ดังนั้นในปีพุทธศักราช 2541 จึงเริ่มสาธิตการผลิตเห็ดหลินจือบรรจุแคปซูลเป็นยาแผนโบราณ และในปีพุทธศักราช 2551 ได้มีการผลิตเห็ดหลินจือผสมเห็ดหัวลิงบรรจุแคปซูลเช่นกัน