โรงไอศกรีม สวนจิตรลดา

ประวัติ

ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2530 บริษัท ซี.ซี.ฟรีสแลนด์ น้อมเกล้าถวายเครื่องผลิตเนยแข็ง ขนาด 200 ลิตร เป็นจุดริเริ่มการค้นคว้าและทดลองการผลิตเนยแข็ง พัฒนาต่อยอดมาจนถึง การผลิตไอศกรีมนม คุณภาพสูง และนมข้นหวานที่มีส่วนผสมของไขมันเนยแท้ ออกจำหน่ายในราคาย่อมเยา เพื่อสนองแนวพระราโชบายที่จะให้คนไทย โดยเฉพาะเด็กๆ ได้รับประทานของคุณภาพดีในราคาไม่แพง ไม่ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดล้วนแปรรูปมาจากวัตถุดิบที่สำคัญ ได้แก่ น้ำนมคุณภาพดีมีคุณค่าทางโภชนาการที่ช่วยรับซื้อจากเกษตรกร

ในการผลิตไอศกรีมนม โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ผลิตเพื่อจำหน่ายเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ.2532 โดยใช้ครีมสด (ครีมที่ได้จากนมสด) เป็นส่วนผสมสำคัญในการผลิต ซึ่งการผลิตไอศกรีมทั่วไปมักใช้ครีมจากไขมันเนยหรือไขมันมะพร้าว แต่ไอศกรีมนม จิตรลดาใช้ครีมจากนมสดจึงได้ไอศกรีมนมที่มีรสชาติหอมอร่อยและสดกว่าทั่วไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีอัจฉริยภาพเฉียบคมในการริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยพระองค์มองไปถึงตำรวจตระเวนชายแดน ถ้าบริโภคนมข้นหวานแบบกระป๋องจะต้องมีที่เปิดแล้วต้องมีที่เก็บ ซึ่งไม่สะดวกต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้ พระองค์จึงทรงรับสั่งให้หาวิธีทำอย่างไรจึงจะสะดวกในการบริโภคนมข้นหวาน จึงเป็นแนวคิดให้โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เริ่มต้นค้นคว้าทดลอง และออกจำหน่ายครั้งแรกในราวเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2537 ในการออกจากจำหน่ายครั้งแรกได้สร้างมิติใหม่ให้กับวงการนมข้นหวานของเมืองไทย โดยการเปลี่ยนรูปโฉมบรรจุภัณฑ์ของนมข้นหวานมาใส่หลอดลามิเนตหรือหลอดบีบแทนบรรจุภัณฑ์แบบกระป๋องที่คุ้นเคยกันมายาวนาน การผลิตนมข้นหวานในหลอดบีบเป็นอีกตัวอย่างด้านอุตสาหกรรมที่พระองค์มีส่วนบุกเบิกให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในวงการอุตสาหกรรมนมของเมืองไทย

ในปี พ.ศ.2562 โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากนมได้แก่ ไอศกรีม นมข้นหวาน เนยแข็งและโยเกิร์ต โดยนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุนเครื่องจักรในสายการผลิตไอศกรีมใหม่ทั้งหมด