โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงผลิตภัณฑ์อบแห้ง สวนจิตรลดา เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 โดยเริ่มต้นทดลองผลิตภัณฑ์อบแห้ง เช่น กระเทียม กล้วย มะเขือเทศ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2543 มีการทดลองนำผลไม้อบแห้ง ที่เหลือจากการตัดแต่งส่วนที่ไม่ได้ขนาด มาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ขนมอบ เช่น คุกกี้ผลไม้ เค้กผลไม้ เค้กกล้วยตาก เป็นต้น

ในปี 2563 ได้มีการปรับปรุงโรงงานและเครื่องจักรให้มีความทันสมัย สามารถผลิตผลิตภัณฑ์อบแห้งและขนมอบให้มีความหลากหลายมากขึ้น