โรงหล่อเทียนหลวงและกระดาษสา สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงหล่อเทียนหลวงและกระดาษสา สวนจิตรลดา ได้เริ่มดำเนินการในปีพุทธศักราช 2529 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตเทียนขี้ผึ้งแท้ที่มีคุณภาพใช้ในงานพระราชพิธีต่างๆ ของสำนักพระราชวัง เป็นการลดงบประมาณแผ่นดินในการจัดซื้อเทียน ต่อมาในปีพุทธศักราช 2535 ได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ เพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตกระดาษสาแบบครบวงจร