โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา

ประวัติ

โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เพื่อน้อมเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบ (60 พรรษา) เป็นจุดริเริ่มการศึกษาเรื่องการผลิตเนยแข็งประเภทเนยแข็งเกาดา และเนยแข็งเชดดาร์ ในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมเป็นอาชีพต่อไป ซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อเนยแข็งที่ผลิตว่า “เนยแข็งมหามงคล”

การผลิตเนยแข็งของโรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา เป็นการแปรรูปทางการเกษตรจากน้ำนมวัว พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงประสงค์ให้เป็นโรงงานต้นแบบ ไว้ให้เกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจ ศึกษาดูการผลิตเนยแข็งว่าทำอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เป็นโรงงานต้นแบบที่ทำให้เห็นกระบวนการผลิตชัดเจนว่า นมโคซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรนั้นสามารถแปรรูปเป็นเนยแข็งได้อีกทางหนึ่ง

โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา ได้ค้นคว้าและพัฒนาต่อยอดการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ผลิตโยเกิร์ตนมสด ชนิดคงตัว (set yoghurt) ผลิตจากนมสดไม่มีการเติมสารให้คงตัว มีเนื้อโยเกิร์ตคงตัวไม่เหลว รสชาติเนื้อสัมผัสเนียนแน่นละเอียด กลิ่นหอมของนมโคแท้ ผลิตด้วยกรรมวิธีพิเศษด้วยการเติมเชื้อแบคทีเรียประเภทที่ดี คือ แลกติกแอซิด แบคทีเรีย เกิดการหมักบ่มโดยตรงในถ้วยจึงช่วยรักษาคุณสมบัติธรรมชาติ ของเชื้อแบคทีเรียประเภทดีที่มีชีวิตอยู่ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

ในปี พ.ศ. 2562 โรงเนยแข็ง สวนจิตรลดา เห็นความจำเป็นที่จะปรับปรุงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นมประเภทเนยแข็ง โยเกิร์ต ไอศกรีมและนมข้นหวาน โดยนำเครื่องจักรที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงมาใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้มีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานสามารถผลิต ได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ โดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ในนามมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ได้ให้การสนับสนุน เครื่องจักรในสายการผลิตเนยแข็ง โยเกิร์ต ทั้งหมดรวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 98,621,985.00 บาท