ไบโอมิลค์ จิตรลดา

น้ำนมหมักชีวภาพ จิตรลดา ได้จากการหมักน้ำนมโค เพื่อให้ได้สารอาหารที่เป็นประโยชน์แก่พืช ช่วยเร่งการแตกราก ออกดอก การติดผล เพิ่มผลผลิตพืช และช่วยย่อยสลาย มีฮอร์โมนหรือสารเสริมช่วยเร่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ใบพืชมีสีเขียวและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว


บรรจุแกลลอน ขนาด 5 ลิตร
ราคา 145 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โครงการส่วนพระองค์ ส่วนจิตรลดา