เดอะมอลล์

บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 13 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร บรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร
ราคา 16 35 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 30 บาท
บรรจุซอง ขนาด 25 กรัม
ราคา 18 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 20 ซอง
ราคา 360 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 100 ซอง
ราคา 1,800 บาท
บรรจุหลอด ขนาด 115 กรัม บรรจุขวด ขนาด 980 กรัม บรรจุขวด ขนาด 980 กรัม พร้อมกล่อง
ราคา 38 245 289 บาท
  สถานที่จัดจำหน่าย
 • โกลเด้น เพลซ
 • โครงการหลวง
 • ภูฟ้า
 • 7-11 เซเว่น อีเลฟเว่น
 • ท็อปส์
 • บิ๊กซี
 • แม็คโคร
 • เดอะมอลล์
 • แม็กซ์แวลู