ร้านดอยคำ

130 กรัม
ราคา 50 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 340 กรัม
ราคา 35 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • ร้านดอยคำ