ภูฟ้า

130 กรัม
ราคา 50 บาท
บรรจุถ้วย ขนาด 70 กรัม
ราคา 50 บาท
บรรจุกล่อง ขนาด 200 มิลลิลิตร
ราคา 13 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร บรรจุขวด ขนาด 450 มิลลิลิตร
ราคา 16 35 บาท
บรรจุขวด ขนาด 180 มิลลิลิตร
ราคา 30 บาท
บรรจุถาด ขนาด 200 กรัม (จำนวน 12 แผ่น)
ราคา 175 บาท
ขนาด 40 กรัม
ราคา 39 บาท
    สถานที่จัดจำหน่าย
  • โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
  • โกลเด้น เพลซ
  • โครงการหลวง
  • ภูฟ้า
  • ร้านดอยคำ